บอร์ดไดร์-บอร์ดขยายเสียง-แผ่นไดร์-เมนบอร์ด อันนี้แล้วแต่ช่างจะเรียกกันมันก็คือความหมายเดียวกัน

IM-401 เครื่องขยายเสียงสำหรับรถมอเตอร์ไซด์

ราคา 1600 บาท (พร้อมใช้งาน)

 

เครื่องขยายเสียงมอเตอร์ไซด์ ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ในรถ12โวลท์กระแสต่ำสุด 5แอมป์

ขนาดฮีทซิ้งค์ 4x7 นิ้ว การใช้งานต่อไฟ12โวลท์-กราวรีโมทและอินพุทพร้อมทั้งลำโพง

ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ เสียงคมใสเบสแน่น ลองกันดูครับเล้าใจแน่


IM-101 แบบโมดุล เอ้าท์พุท 5คู่+heatsink (3นิ้วx10นิ้ว)ราคา 1500 บาท

IM-101 แบบประกอบเอง ราคา 580 บาท(เอ้าท์พุท 1 คู่)

 

บอร์ด IM-101 FULLRANGE

เสียงแนวร็อคเป็นบอร์ดที่ใช้ขับกำลังวัตต์ปานกลาง(250-300วัตต์)ความร้อนต่ำ เป็นบอร์ดขนานเอาท์พุทรวมกับภาคไดรเวอร์อยู่ในแผ่นเดียวกัน ลดปัญหาการต่อสาย ลายทองแดงสองหน้า การต่อไม่ยุ่งยาก เป็นตัวเลือกอีกตัวครับ ใช้ไฟ50-95โวลท์ดีซี เอาท์พุท5คู่ มีวงจร R- C OS ในตัว บอร์ดกว้าง 7 ซ.ม.ยาว 21 ซ.ม.

 

IM-201 ราคา 380 บาท

 

บอร์ดไดร์ IM-201 เป็นบอร์ดขยายเสียงที่ให้เสียงคมชัดแนวคลาสสิคใช้ได้ทั้งทรานซิสเตอร์และเฟท
สามารถรับไฟได้ตั้งแต่ บวกลบ 50-95โวลท์ดีซี สามารถใช้งานวัตต์สูงได้อุปกรณ์ที่ใช้เลือกชนิดที่เหมาะสม
กับการใช้งานด้านงานเสียง แผ่นบอร์ดใช้อีฟ็อกซี่ทนความร้อนสูงไม่บิดตัวมีความทนทาน
กระแสไอเดิลของวงจร
5มิลลิแอมป์ มีผลดีในเรื่องของอุณหภูมิของตัวเอาท์พุทที่ติดกับฮีทซิ้งค์ที่ไม่ร้อนมากซึ่งเป็นผลดีกับตัวเอาท์พุท
ทำให้ทนทานในการใช้งานขนานเอาท์พุทได้สูงสุด 6คู่
IM-201 มีขนาดความกว้าง 3.6 นิ้ว ยาว 4.7 นิ้ว เหมาะกับฮีทซิ้งค์ 4 นิ้วหรือวางแนวนอนได้ใช้เนื้อที่น้อย

 

IM-202 ราคา 420 บาท

 

บอร์ดไดร์ IM-202 เป็นบอร์ดขยายเสียงที่ให้เสียงคมชัดและเน้นเสียงกลาง เช่นถ้าเปิดเพลงเสียงนักร้อง-
ก็จะชัดเจนดีหรือเสียงโฆษกในงานพิธีต่างๆ สามารถรับไฟได้ตั้งแต่ บวกลบ 50-95โวลท์ดีซี สามารถใช้งาน-
วัตต์สูงได้ อุปกรณ์ที่ใช้เลือกชนิดที่เหมาะกับการใช้งานด้านงานเสียง แผ่นบอร์ดใช้อีฟ็อกซี่ทนความร้อนสูง
ไม่บิดตัวมีความทนทาน กระแสไอเดิลของวงจร 11 มิลลิแอมป์มีีผลดีในเรื่องของอุณหภูมิของตัวเอาท์พุทที่ติด-
กับฮีทซิ้งค์ที่ไม่ร้อนมากซึ่งเป็นผลดีกับตัวเอาท์พุททำให้ทนทานในการใช้งาน
IM-202 มีขนาดความกว้าง 3.6 นิ้ว ยาว 4.7 นิ้ว เหมาะกับฮีทซิ้งค์ 4 นิ้วหรือวางแนวนอนได้ใช้เนื้อที่น้อย
ใช้ได้ทั้งทรานซิสเตอร์และเฟท ขนานเอาท์พุทได้ 6 คู่

IM-203 ราคา 530 บาท

 

บอร์ดไดร IM-203 และ IM-204 เป็นบอร์ดขยายเสียงที่ให้เสียงคมชัดและมีเนื้อเสียงที่ละเอียดอยู่ในตัว
สามารถรับไฟได้ตั้งแต่ บวกลบ 50-100 โวลท์ดีซี อุปกรณ์ที่ใช้เลือกชนิดที่เหมาะสกับการใช้งานด้านงานเสียง
ภาดไดรเวอร์จัดวงจรแบบขนานไดรเวอร์ ทำให้ช่วยในการับสัญญาณได้ดีและทนต่อการใช้งาน บอร์ดทั้ง 2 รุ่นนี้
มีการจัดวงจรเหมือนกันต่างกันที่ขนาด กระแสไอเดิล 16 มิลลิแอมป์มีผลดีในเรื่องของอุณหภูมิของตัวเอาท์พุท
ที่ไม่ร้อนมากจนเกินไปซึ่งเป็นผลดีในการใช้งาน แผ่นบอร์ดใช้อีฟ็อกซี่ทนความร้อนสูงไม่บิดตัวมีความทนทาน
IM-203 มีขนาดความกว้าง 4.6 นิ้ว ยาว 5.8 นิ้ว เหมาะกับฮีทซิ้งค์ 5 นิ้วหรือเครื่องเพาเวอร์มิกเซอร์
IM-204 มีขนาดความกว้าง 3.7 นิ้ว ยาว 4.9 นิ้ว เหมาะกับฮิทซิ้งค์4 นิ้ว หรือวางแนวนอนได้ใช้เนื้อที่น้อย-
ใช้งานเพาเวอร์วัตต์สูงทั่วๆไป ใช้ได้ทั้งทรานซิสเตอร์และเฟท ขนานเอาท์พุทสูงสุดได้ 12 คู่

IM-204 ราคา 460 บาท

IM-205 ราคา 650 บาท

 

บอร์ดไดร IM-205 เป็นเมนบอร์ดคุณภาพสูงอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้กับงาน PA(PUBLIC ADDRESS) เหมาะขับเสีบงซับเบส
เนื่องจากกำลังเอาท์พุทมีแอมปลิจูดที่สูงสามารถจ่ายกับโหลดเอาท์พุทจำนวนมากได้ซึ่งมีผลกับการใช้งานกำลัง
ขยายของค่าวัตต์ ค่ากรแสสงบ(ไอเดิ้ล) 12 มิลลิแอมป์ อุปกรณ์ที่ใช้ในบอร์ดนี้ได้คัดให้เหมาะกับงานPAคุณภาพสูง
มีฟิวส์เป็นตัวคุมกระแสของโหลด(โอเวอร์โหลด) และสามารถใช้กับบอร์ดเอาท์พุท+ไดรเอาท์ ใส่ทรานซิสเตอร์
ตัวถัง 2SC5200-2SA1943 (TOSHIBA)ได้15คู่ ไม่รวมไดรเอาท์ 1คู่และสามารถใส่ตัวถังแบบ 2SC3264 - 2SA1295
(Sanken) ได้ด้วยในแผ่นเดียวกันได้ 8 คู่ไม่รวมไดรเอาท์ 1คู่ บอร์ดรุ่นนี้สามารถขนานเอาท์พุท2SC5200ได้24คู่
เมนบอร์ด IM- 205 ควรใช้ไฟดีซี 70-95โวลท์ เพราะเป็นขยายวัตต์สูงขนาดของบอร์ด กว้าง3.3 นิ้ว ยาว8นิ้ว
ลายทองแดงส่วนที่สำคัญเช่นสายไฟ ลายกราวด์ ลายเอาท์พุท ไร้ตะกั่วเพื่อความทนต่อการใช้งานกำลัง แผ่นเมน
บอร์ดใช้อีฟ็อกซี่เพื่อความทนทาน พอร์ตต่อสายแบบเสียบเพื่อความสะดวกและสวยงามในการใช้งาน

 

 

IM-206 ราคา 600 บาท

บอร์ดไดร IM-206 เป็นเมนขยายเสียงฟลูเรนจ์เน้นเสียงใสคมชัด(MID) ใช้กับเครื่องเสียงกลางแจ้ง(PA)
แอมปลิจูดสัญญาณสูง ใช้กับทรานซิสเตอร์สามารถต่อเอาท์พุทขยายได้จำนวนมาก เน้นความทนทานต่อการใช้-
งานกำลัง อุณหภูมิต่ำกระแสไอเดิล 8 มิลลิแอมป์มีฟิวส์กันโอเวอร์โหลด (กระแสเกิน) อุปกรณ์คัดมาให้เหมาะ-
กับการใช้งานกลางแจ้ง ใช้ไฟดีซีตั้งแต่50-95โวลท์ แนะนำให้ใช้ไฟ80-95โวลท์จะได้กำลังที่สูงขึ้นจากอัตราการ
ขยายของวงจร(DC92V=AC65V) เพราะแรงดันไฟเป็นตัวช่วยเพิ่มกำลังขับร่วมกำลังกระแสของหม้อแปลง
ฉะนั้นเครื่องเสียงกลางแจ้งจึงนิยมใช้ไฟสูง ขนาดบอร์ด กว้าง3.3นิ้ว(8.5CM) ยาว 6.2นิ้ว(15.6CM)

 

IM-208 แบบโมดุล(ประกอบลงฮีทซิ้งค์+เอ้าท์พุท 12 คู่) ราคา 2700บาท

 

IM-208 แบบประกอบเอง ราคา720บาท

 

บอร์ดไดรว์ IM-208 แนวเสียงฟลูเรนจ์ (FULL RANGE) ให้เสียงเบส-กลาง-แหลมแนวร็อค

ใช้กับงานกลางแจ้ง(PA)ความยาวรวม 15นิ้วใส่เอาท์พุทไบโพล่าร์(2SC200+2SA1943)ได้12คู่

มีทั้งแบบประกอบเป็นโมดูลและแบบแยกประกอบ(ประกอบเอาทพุท์ยึดฮีทซิ้งค์เอง)ใช้ไฟดีซี65-85โวลท์(AC45-60V)

ควรใช้หม้อแปลง15แอมป์จะได้กำลังวัตต์สูงประมาณ 600วัตต์โหลด4-8โอห์มใช้กับฮีทซิ้งค์แบบ058 หรือแบบ076

ขนาดของบอร์ดกว้าง3นิ้ว ยาว15นิ้ว

 

 

IM-301 ราคา 320 บาท

แผ่นขยายเสียงขนาดเล็ก แต่คุณภาพเสียงออกมาแน่นครับ ใช้4558เป็นวงจรดิฟ

ขนาดของแผ่นวงจร 5.7x 12.8 เซนติเมตร เป็นแผ่นอีฟ็อกซี่ 2หน้า อุณหภูมิต่ำ

ใช้ไฟDC 25-80โวลท์ เล็กแต่ดีครับมีช่องใส่เอาท์พุทให้2คู่ 2SC5200+2SA1943

 

IM-302 ราคา 220 บาท

แผ่นวงจรขนาดเล็กอีกตัวหนึ่ง รับไฟDC ตั้งแต่25-60โวลท์ เสียงใสคมชัด

ติดตั้งง่ายมีขนาด 6x7 เซนติเมตร เป็นวงจรเอนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลาย

แล้วแต่จะไปใช้งานครับ เพราะขนาดที่เล็กของวงจรเป็นแผ่นอีฟ็อกซี่ 2 หน้า

 

ป้องกันลำโพงใช้ไฟ 12VDC 2 คอนแทค ทนได้ 5 แอมป์ ราคา 190 บาท

 

 

 

ป้องกันลำโพงใช้ไฟAC 12-18V คอนแทคทนได้ 30แอมป์ ราคา320

 

บอร์ดซัพพลาย1คู่ พร้อมวงจรไฟเลี้ยงพัดลม ราคา 50 บาท

บอร์ดซัพพลาย2คู่ ราคา 70 บาท

บอร์ดซัพพลาย4คู่ พร้อมวงจรไฟเลี้ยงพัดลม ราคา 130บาท

 

บอร์ดขนานเอาท์พุท 12คู่ ไพโบล่าร์ ราคา 135 บาท

บอร์ดขนานเอาท์พุทไบโพล่าร์ สามารถลงได้2แบบ

แบบที่1.ไดรว์ 2SC5200+2SA1943 ใส่ 1คู่ และใส่2SC5200+2SA1943 ใส่ 15คู่ในบอร์ดเดียวกัน

แบบที่2.ไดรว์ 2SC5200+1943 ใส ่1คู่ และใส่2SC3264+2SA1295 ใส่ 8คู่ ในบอร์ดเดียวกัน.......

ราคา 135 บาท